Brug 399 in de Kotteraarstraat over de Meteorensingel.

Brug 399 vr de renovatie.