Koekjesbrug, brug 170 in de Bosboom Toussaintstraat over de Singelgracht.De Koekjesbrug met het inmiddels afgebroken Sint Bernardushuis.


Er zijn vier mogelijke verklaringen voor de naam van deze vaste brug.
Zij kan genoemd zijn naar een populaire koekjesverkoper, die hier door opdringende jongelui in de modder viel.
Ook stond hier vroeger een cacaomolentje, waar koekjes van cacao werden verkocht.
Mogelijk is ook dat de naam teruggaat op tuinder Pannekoek, die vroeger naast deze brug grond in eigendom had.
Een vierde mogelijkheid is dat zij vernoemd is naar agent Koek, die vlak voor de opening van deze brug
na een ruzie met de pontbaas demonstratief over deze brug liep.
Hierna zou de pontbaas op de brugschutting geschreven hebben 'Deze brug is gedoopt Koekjesbrug'.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.