Brug in het verkeersknooppunt Holendrecht.Deze brug heeft als opschrift: Snipwijk