Halvemaansbrug, brug 221 in de Halvemaanssteeg over de Binnen Amstel.
Deze vaste brug ontleent haar naam aan de Halvemaansteeg.
De herkomst van deze naam is misschien te zoeken bij de gevel van Halvemaanssteeg nr. 18,
met de aanduiding 'Van Ouds de Halve Maan'.
Hieronder staan nog twee afbeeldingen van eerdere versies van deze brug uit 1904 en uit 1927.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.