NSM-brug, brug 356 in de Klaprozenweg over het Zijkanaal I.

Op 22 april 2018 werd deze brug geopend door initiatiefnemer Ruud van der Sluis en stadsdeelvoorzitter
Coby van Berkum.Door een druk op de knop ging de brug daadwerkelijk open en weer dicht.

Onderstaande foto's zijn genomen vr de renovatie van deze brug.De Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij (NSM) werd in 1894 op Oostenburg opgericht
door Jacob Theodoor Cremer. Vanwege ruimtegebrek werd de werf in 1919 verplaatst naar de
Cornelis Douwesweg in Noord, waar dit bedrijf in 1937 uitgroeide tot de grootste
scheepswerf van Europa. In 1946 werd de naam na een fusie veranderd in de Nederlandsche
Dok en Scheepsbouw Maatschappij (NDSM). Dit bedrijf werd in 1979 opgeheven.
Deze brug ligt in de onmiddellijke nabijheid van het huidige NDSM-terrein.

De naamgever van deze brug is Ruud van der Sluis, de secretaris van de Stichting NDSM-Herleeft.Tot 5 juli 2016 stond deze brug onofficieel bekend als Langebrug vanwege haar lengte.

Een andere naam was Klaprozenbrug, maar beide namen zijn inmiddels vervallen verklaard.

Voorheen was deze brug voorzien van een ijzeren ophaalbrug.De Langebrug was ook de oudste brug over de Binnen Amstel,
waarschijnlijk daterend uit het midden van de vijftiende eeuw.
Bij de demping van het Rokin in 1936 verdween deze brug.
De Langebrugsteeg herinnert nog aan deze brug en geeft haar plaats aan.
Een bijnaam van deze brug was Donderbrug.
Nadat deze brug in 1860 vernieuwd was, veroorzaakten de passerende rijtuigen veel meer geluidsoverlast dan voorheen.

Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.