Brug 1961 in de Kimpoweg bij de Haarlemmerweg.

Deze brug bestaat eigenlijk uit drie bruggen, namelijk een autobrug, een fietsbrug en een voetbrug.
Onderstaande foto's zijn gemaakt op 4 maart 2020.