Brug 37 in de Utrechtsestraat over de Keizersgracht.Tot 5 juli 2016 stond deze brug onofficieel bekend als Peylsluis, genoemd naar de
vier peilsluizen of verlaten, die zich eertijds in de Utrechtsestraat bevonden.
Sindsdien is deze naam komen te vervallen.

Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.