Abel Weetnietbrug, brug 44 in de Keizersgracht over de Leidsegracht.Bovenstaande foto is gemaakt door Thomas Schlijper.

Deze brugnaam staat symbool voor de duizenden kinderen, die in vroegere tijden te vondelng werden gelegd.
Abel Weetniet (1791-1859)werd op 11 juni 1791 te vondeling gelegd op de hoek van de Runstraat en de Keizersgracht.
Hij werd gevonden door een stadswacht, die hem bij het Aalmoezeniersweesthuis afleverde.
Omdat er geen gegevens van hem gevonden konden worden, werd hij door een regent Abel Weetniet genoemd.
Deze brug bevindt zich dichtbij het voormalige Aalmoezeniersweeshuis aan de Prinsengracht.
Tegelijk met deze brugnaam werd ook de Angenietje Swarthofbrug benoemd,
die symbool staat voor de talloze verzorgers van het Aalmoezeniersweeshuis.

Tot 5 juli 2016 stond deze brug onofficieel bekend als Hemonybrug,genoemd naar
de klokkengieters Frans en Pieter Hemony, die op de Keizersgracht hun werkplaats hadden.
Sindsdien is deze naam komen te vervallen.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.