Pastoorsbrug, brug 55 in de Brouwersgracht over de Keizersgracht.


Van deze vaste brug is de naamsafleiding niet met zekerheid bekend.
Wellicht heeft de vroegere rooms-katholieke schuilkerk "De Zaaier",
die gevestigd was op de Keizersgracht 22 iets met deze brugnaam van doen.
Een vroegere naam van deze brug was Kippenbrug.
Hieronder staat een afbeelding van een voorganger van deze brug uit 1900 met de Zaaier erop.De Pastoorsbrug als ijzeren voetgangersbrug in 1942.Een Pastoorsbruggetje dat verdween met de aanleg van de De Clerqstraat lag in
het Lange Bleekerspad over de Bleekersloot.

Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.