Kamerlingh Onnesbrug, brug 456 in de Gooiseweg bij de Kamerlingh Onneslaan.
Heike Kamerlingh Onnes (1853-1926) was een Nederlandse natuurkundige, die in 1913
de Nobelprijs kreeg voor zijn bijdrage aan het vloeibaar maken van helium.
Met zijn adagium 'Door meten tot weten' gaf hij een belangrijke impuls aan het experimenteel onderzoek.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.