Brug naar een aanlegsteiger in de Erasmusgracht bij de Joos Banckersweg