Brug bij het Helofytenfilter in de Erasmusgracht bij de Joos Banckersweg.