Jan van Galenmetrobrug, brug 1658 in de spoorbaan over de Jan van Galenstraat.
venstaande foto's zijn gemaakt in juni 2019, onderstaande doto dateert uit 2011.