Jan Swammerdambrug, brug 2291 in de Bilderdijkkade over het Jacob van Lennepkanaal.Voor de naamgeving van deze fiets- en voetgangersbrug is een prijsvraag uitgeschreven door het stadsdeel.
De naam Jan Swammerdam is ontleend aan het inmiddels afgebroken Swammerdaminstituut,
dat in de nabijheid van deze brug aan de Eerste Constantijn Huygensstraat gestaan heeft.
Jan Swammerdam (1637-1680) was een Nederlandse natuurkundige, die belangrijk microscopisch onderzoek deed.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.