Kattenslootbrug, brug 155 in de Nassaukade over de Kattensloot.Bovenstaande foto is gemaakt door Thomas Schlijper.

Deze brug werd op 16 oktober 1954 geopend door Burgemeester Arnold Jan d'Ailly.


Er was bijzonder veel belangstelling voor deze opening.


Net na de opening zag de brug er zo uit.


Hieronder ziet u een voorganger van deze brug net voor de sloop in 1950.


In 1900 zag deze brug er nog zo uit met op de achtergrond een voorganger van de Rotterdammer Brug.


Deze basculebrug is genoemd naar de Kattensloot die zij overspant.
Waarschijnlijk was dit vroeger een kleine sloot, een soort kattengat (waar zelfs een kat nauwelijks door kon).
Bij de bebouwing van dit terrein is de sloot aanmerkelijk breder geworden
en werden de beide kades (al dan niet toevallig) genoemd naar Jacob Cats.
Hieronder staat een tekening van G. Lamberts van de Kattenslootbrug in 1816.


Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.