Hildsvenbrug, brug 960 in de IJdoornlaan bij Hildsven.
Deze brug is genoemd naar Hildsven, waaraan zij ligt.