Brug 140P in de Hortus van de Zuidas.
Bovenstaande foto's zijn gemaakt in juni 2019.
Op onderstaande foto staat brug 140P toen deze nog bij de
Hortus Boanicus van de VU hoorde.