Dageraadsbrug, brug 353 in de Sarphatistraat over de Nieuwe Vaart.

Deze vaste brug is genoemd naar de voormalige, nabijgelegen werf 'De Dageraad'.
Deze brug heette vroeger Oetewalerbrug, omdat hier het dorp Oetewaal gelegen was.
Ook stond deze brug vroeger bekend als Eerste Schansbrug. Een schans is een aarden verdedigingswal.
De schans die hier bedoeld wordt, lag bij het dorp Oetewaal (ongeveer op de plek van de huidige Muiderpoort).
Nog een andere naam was Papenkerksbrug,zo genoemd, omdat het voormalige dorp Oetewaal,
dat hier lag, na de Alteratie van 1578 rooms bleef.
Hieronder staat een foto uit 1891 van een voorganger van deze brug.Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.