AMCpadspoorbrug, brug 118s in de spoorbaan over het AMCpad.Bovenstaande foto's zijn gemaakt op 7 juni 2019, onderstaande foto in 2011.