Hemtunnel in de spoorbaan onder het Noordzeekanaal.