Heemstedespoorbrug, brug 1653 in de spoorbaan over de Heemstedestraat.