Heemstedebrug, brug 178P in de (A 10)Ringweg-West over de Heemstedestraat.


Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.