Brug 347 in de Haarlemmerweg over de Kostverlorenvaart.Tot 5 juli 2016 stond deze brug onofficieel bekend als Een Honderd Roebrug.
De Een Honderd Roe was een voormalige herberg in de nabijheid van het beginpunt
van de spoorbaan naar Haarlem.

Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.