Groentepraambrug, brug 129 in de Van Kinsbergenstraat over de Admiralengracht.
De naam van deze brug herinnert aan de tijd, dat er veel groentepramen via de Admiralengracht
en de Kostverlorenkade vanuit het westen naar de Marnixstraat voeren, waar de groenten
verhandeld werden.
Pramen zijn lage schuitjes die gemakkelijk door poldersloten en onder loopbruggen kunnen doorvaren.

Tot 5 juli 2016 stond deze brug onofficieel bekend als Van Kinsbergenbrug,
genoemd naar de Van Kinsbergenstraat waarin deze brug ligt.
Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819) hield in 1781 tijdens de Vierde Engelse Oorlog
stand in de Slag bij de Doggersbank.
Deze voetgangersbrug wordt door buurtbewoners vanwege haar kleur ook wel het Groene Bruggetje genoemd.
Beide officieuze namen zijn officieel komen te vervallen.

Frans Woons uit Canada gaf de volgende aanvullende informatie:

Deze brug dateert uit 1926 en lag tot ca. 1953 zo’n 1,80 m lager dan vandaag de dag.
Rond 1952 werden er kademuren langs de Admiralengracht gebouwd ter voorbereiding van de verhoging van het waterpeil.
Dit geschiedde tijdens de zomer van 1955 toen de overhaal (“overtoom”) vlak ten zuiden van de toenmalige
“Ambachtsschool” (Postjesweg 1) werd weggehaald.
Toen ging het water in de Admiralengracht, Postjeswetering, enz. van “polderpeil” naar “stadspeil”.
Ik heb drie foto’s aangehaakt van “Het Groene Bruggetje” (van 1941, 1947 en ca. 1950) toen de brug nog op het lage nivo lag.
Dit is te zien aan het ontbreken van de trappen die nu aan beide einden van de brug te vinden zijn.
Toen “Het Groene Bruggetje” werd opgevijzeld (1953-1954) konden voetgangers gebruik maken van een tijdelijke houten noodbrug,
die over de Admiralengracht geslagen was vlak ten zuiden van “Het Groene Bruggetje”.

Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.