Leeuwenputbrug, brug 371 in de Grasweg over het Buiksloterkanaal.

De Leeuwenput was een met leeuwenkoppen verfraaide put, die zich op het Galgenveld bevond.
Deze put werd gebruikt om de overblijfselen van de gehangenen in te dumpen.
In 1797 kwam er een wet, waarin bepaald werd dat ook misdadigers voortaan behoorlijk begraven moesten worden.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.