Gemaal Venserpolder in de Venserweg bij de Weespertrekvaart