Naar een aanlegsteiger in de Funenkade bij Molen de Gooyer.