Brug 2172 in de heemtuin van Park Frankendael.
Deze brug had tot 2016 het nummer 2308.