Gerrit Molbrug, brug 2171 in de heemtuin van Park Frankendael.Deze brug had tot 2016 het nummer 2307 en dit nummer staat nog steeds op deze brug.

Gerrit Johannes Mol (1894-1971) speelde een grote rol in zowel de in 1942 opgerichte Commissie voor Heemkunde Amsterdam
als in het 1949 verschenen blad Ons Amsterdam.Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.