Nijlpaardenbrug, brug 1907 in de Plantage Kerklaan over het Entrepotdok.In 1875 lag er een vlotbrug over het Entrepotdok.


Het idee voor deze brugnaam is afkomstig van Alexander van den Boogert, die gelezen had,
dat er vele duizenden jaren geleden nijlpaarden in de buurt van Artis rondgelopen hebben.
Hij wilde de nijlpaarden terug naar Artis halen door aan de voet van de nieuw te bouwen brug als kunstwerk
een beeldengroep van een aantal nijlpaarden half in en half uit het water te laten plaatsen.
Hoewel dit plan door de Kunstraad werd afgewezen, is dit idee toch aan de brug verbonden gebleven.
De brug werd officieel Nijlpaardenbrug genoemd en de naambordjes kregen de vorm van een nijlpaard.
Vervolgens werd de Nijlpaardenbrug opgenomen in een fietsroute, die de Oostelijke Eilanden onderling moest verbinden
en die deze Eilanden ook moest laten aansluiten op de Kadijken en de Plantagebuurt.
In deze route waren vijf bruggen opgenomen, waarvan er twee al een naam hadden,
namelijk de Nijlpaardenbrug en de Kippebrug, die al jaren in de volksmond zo heette.
Omdat deze bruggen beide een diersoort in de naam hadden, stelden Van den Boogert en Sonja van Meir met succes voor
de overige drie bruggen ook naar een diersoort te vernoemen, mede gezien de aanwezigheid van Artis.
Alle vijf bruggen werden op 14 maart 1987 feestelijk geopend door de toenmalige wethouder Van der Vlis, de initiatiefnemers en een ezel.
Zie ook Ezels-, Pelikaan, Witte Kat en Kippebrug.


Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.