Brug in het Entrepotdok naar de achteringang van Artis.