Drie duikers in de Kleine Braak langs de Haarlemmerweg .