Vijftien duikers langs de Durgerdammerdijk ten zuiden van Durgerdam.