Brug naar een parkeersteiger in het Damrak bij de Oudebrugsteeg.