Brug 2277 in Diopter naar de Berend Boeijingastraat.
Deze brug had eerder het nummer 1752.