Brug 2006 in de Overdiemerweg bij de Diemervijfhoek.