Brug 2041 in de Diemerzeedijk bij de Diemervijfhoek.