Brug 2019 in de Diemerparklaan over de Polygoongracht.

Bovenstaande foto's werden gemaakt op 22 oktober 2022.
Onderstaande foto's dateren uit 2015.Het grafittiportret is in 2015 gemaakt door Donovan Spaanstra.