Veertien bruggen in Golfbaan De Hoge Dijk-Olympus aan de Abcouderstraatweg.