Brug 444 in de Cornelis Douwesweg over de Meteorensingel.