Hildo Kropbrug, brug 419 in de Apollolaan over het Zuider Amstelkanaal.

'Meisje in boot' gemaakt door Hildo Krop.'Meisje in boot' gemaakt door Hildo Krop.Beeld bij een belendend huis.

Deze vaste brug is genoemd naar stadsbeeldhouwer Hildebrand Lucien Krop (1884-1970)
Hij heeft vele Amsterdamse bruggen voorzien van beeldhouwwerken,
waarvan zijn Kind met Paard (Onbevangenheid) naast deze brug een voorbeeld is.Deze brug wordt informeel ook wel Muzenbrug genoemd vanwege het nabijgelegen Muzenplein.
Zij vormt een eenheid met brug 420 over de Boerenwetering, de Kindertjesbrug.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.