Twee bruggen aan de Cas Oorthuyskade.
Bovenstaande foto's werden gemaakt in augustus 2019, onderstaande foto dateert uit 2014.