Naar een meetpunt langs het Bosch van Drakensteinpad.