Brug 1098 tussen de Martin Niemöllerstraat en het Anton de Komplein.