Brug 1816 in de Antwerpenbaan bij de Mechelensingel.