Brug 573 ten noordwesten van de Bosbaansluis in het Amsterdamse Bos.