Brug 587 ten westen van de Heuvel in het Amsterdamse Bos.