Brug 571 ten noorden van het Kampeerterrein in het Amsterdamse Bos.