Brug 582 ten westen van de Stadskwekerij in het Amsterdamse Bos.