Brug 2486 in het Fluisterbos bij de Haarlemmerweg.